Jeruzalem

maak een tocht met Line 99 ..klik hier

Jeruzalem, stad van verleden, van heden ,, stad van goud...
Jeruzalem is tot zover het historische oog reikt, een Joodse stad. Jeruzalem begon zijn geschiedenis als de berg Moriah, waarop Abraham volgens verhaal of legende, zijn zoon bijna offert. In ieder geval begint daar de geschiedenis van Joods Jeruzalem. De Islam was in nog geen eeuwen te bekennen. Of in het tijdperk voor Abraham de besnijdenis een ritueel was is onbekend, maar zeker is het een bevestiging van een (bloed)band. De latere deling van de stamboom in een Joodse en Arabische tak doet niets af aan de besnijdenis. Arabieren doen dat ook en behoren van oudsher tot dezelfde familie .
Enkele feiten.

David verwerft het land van de Jebusieten en zijn zoon Salomo voltooid de Eerste Tempel in 955 voor het begin van onze jaartelling. vC. Deze tempel werd in 585 vC verwoest door de koning van Babel. Na terugkeer uit ballingschap herbouwden de joden Ezra en Nehemia de Tempel. Deze Tweede Tempel werd zwaar beschadigd door de Seleuciden maar hersteld door de MakkabeeŽn. Nog steeds geen Islam te bekennen. Wel was inmiddels de joodse rabbi Jehoshua (Jezus) met een nieuwe leer gestart. Het Christendom was geboren. In het jaar 70 nC werd de Tweede Tempel door de Romein Titus verwoest. In de vierde eeuw gaf de Byzantijnse keizer Julianus de Joden toestemming een nieuwe tempel te bouwen. Dat ging echter door het vroegtijdig overlijden van deze keizer niet door.

Dan in 570 nC wordt Mohammed geboren. Zeg maar de Jezus voor de Arabieren, de grondlegger van de Islam. Ook hij kreeg als koopman op zijn reizen de verhalen van het verleden, van Abraham, IsmaŽl en anderen te horen. Hij krijgt visioenen en dromen alsmede het onvermijdelijke bezoek van de aartsengel GabriŽl. Gelijk Jezus sticht hij een nieuw geloof, de Islam. Zo kregen de Arabieren hun eigen geloof en de Koran als hun bijbel. In 622 vlucht hij uit Mekka, omdat ze hem daar niet moeten en begeeft zich naar Jatrib het latere Medina. Om daar de Joden te paaien roept hij zijn volgelingen op niet meer met het gezicht richting Mekka te bidden, maar richting Jeruzalem.

Omdat de Joden hem als geestelijk leider bleven afwijzen ontstak hij in haat en brak hij voorgoed met de Joden. Sindsdien (623 nC) bidden de moslims overal ter wereld richting Mekka. Tot dan nog steeds geen Islam aanwezigheid in Jeruzalem. Mohammed begint aan een verovering , verdrijving van Joden en Islamisering van de onderworpen landen. . Enkele willekeurige plaatsen>>

Mohammed overlijdt in 632 nC, zonder ooit als profeet in Jeruzalem te zijn geweest. In 638 nC komt Jeruzalem voor het eerst in de geschiedenis onder moslim gezag. Kalief Abd el-Malik bouwt van 687 tot 691 nC de beroemde Omarmoskee. Deze en de el-Aksamoskee werden gebouwd op de overblijfselen van de Tweede Joodse Tempel.
Alleen de Klaagmuur (Kotel in Hebreeuws) is daar nog van over. Het is de plaats van alle joden om te rouwen, feest te vieren of te herdenken. Mannen en vrouwen bidden gescheiden. In de muur worden briefjes gestopt met meestal vrome wensen. Een bezoek waard.
Yad Vashem is het holocaustmuseum gelegen in het westen van Jeruzalem op de Mount Herzl. Centraal punt Memorial Hall waar een eeuwige vlam brandt en de namen van alle concentratiekampen op de vloer staan . Andere gedenkpunten zijn, De Laatste Mars, Memorial to the Dead, Vallei van de Verwoeste Gemeenschappen of Monument van de kinderen van Yad Vashem. 6 miljoen Joden werden in de concentratiekampen van nazi-Duitsland omgebracht. Dat heet holocaust. klik foto: teachingholocaust

Buiten treffen we naast veel <monumenten> een beeld van de vrouw zonder gezicht, naamloos.......

De Knesset is het regeringsgebouw van de Staat IsraŽl. In de achter ons liggende rustige en relatief vreedzame jaren was het gebouw te bezichtigen. In het front van het gebouw staat een metershoge menorah waarop in figuren de geschiedenis uitgebeeld.

Niet ver van de Knesset is het IsraŽl Museum. Een bezoek meer dan waard . Een uitgebreide collectie vroegere en hedendaagse kunst, schilderijen en beelden. Bij dit museum is tevens het museum van de Dode Zee rollen. Binnen waar het lekker koel is kom je via een lange gang met vitrines, waarin de archeologische vondsten , in de ruimte waar de rollen worden bewaard.

De opstelling is in de vorm van een thorarol waarin fotoafdrukken van de orginele rollen, die dieper in een atoomvrije bunker worden bewaard.

IsraŽlmuseum van buiten

Op de Mount Herzl vinden we de nationale begraafplaats waar veel belangrijke landgenoten zijn begraven. Een daarvan is Theodor Herzl [zie foto>>], grondlegger van het huidige IsraŽl. Een uitzondering vormt David Ben Goerion, die in zijn woonplaats Sde Boker is begraven.

Terug >> Steden of >> Index